HOE FLARE WERKT

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt een afspraak maken door een e-mail te sturen naar info@flare-health.nl of boek een afspraak op deze website.
methode

Vertrouwelijkheid arts-patiënt

Alle gesprekken zijn volgens het beroepsgeheim. U kunt er dus zeker van zijn dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en tussen u en uw zorgverlener van Flare blijven. Flare houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving.

Intake

Tijdens de intake (eerste afspraak) bespreken we wat de reden van uw afspraak is en wordt u gevraagd aan te geven wat u zou willen veranderen of bereiken. Soms is het nodig een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Dit gaat altijd in overleg met u.

Vragenlijst

Na aanmelding kan je soms gevraagd worden om via de website het aantal vragenlijsten in te vullen ter voorbereiding op het eerste gesprek. Daarna vindt er eerst een intakegesprek plaats.

Behandelvoorstel

Na intake wordt vervolgens een behandelvoorstel gedaan. Dit kan bestaan uit advies, therapie, medicatie of oefeningen.

KOSTEN

  • INTAKE VAN 50 MINUTEN€ 95,00
  • VERVOLG AFSPRAAK€ 95,00
  • AVOND OVERLEG€ 115,00
Seksuologische zorg wordt helaas niet of nauwelijks vergoed door zorgverzekeraars. Alleen bij enkele aanvullende verzekeringen zijn er mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding. Wij raden u aan om zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en na te vragen of behandeling door seksuoloog NVVS wordt vergoed. Wanneer u deze bevestiging ontvangt, dient u een schriftelijke bevestiging (op papier of per e-mail) te verstrekken. Als het vergoed wordt, is een verwijsbrief van uw arts (of specialist) nodig.
Voorwaarden

Gemaakte afspraken zijn bindend.

Alleen voor afspraken die eerder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of verplaatst, brengen wij geen kosten in rekening.

De betalingstermijn van de facturen is maximaal 30 dagen. U dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling (aanmaningen kosten € 10,- extra) en de financiële afwikkeling met uw zorgverzekeraar.

U moet altijd betalen voor zittingen die hebben plaatsgevonden, ook als later blijkt dat u geen vergoeding krijgt.